Test
NÄSSJÖ KOMMUN
Close Google

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate NÄSSJÖ LÄRCENTER

Hem / E-handelslogistiker

E-handelslogistiker

Som E-handelslogistiker har du en viktig roll med att samordna, utveckla och optimera företagens arbete med den digitala plattformen som en e-handel. Du jobbar med den digitala infrastrukturen och är länken mellan olika avdelningar på företaget för att och stärka den digitala positionen och genomföra förändringsarbeten.

Yh-utbildningen till E-handelslogistiker startar i augusti 2018.

Utbildningens innehåll

Under utbildningen får du kunskaper och kompetens i kommunikation, logistik och infrastruktur. Du kommer kunna samla in, analysera, rapportera och agera på digital data för att öka företagets trafik på webben och skapa mer försäljning och lönsamhet.

Yrkeshögskoleutbildningen innebär också att du bl.a. får kompetens för att kunna ta fram strategiska beslutsstöd utifrån ekonomi, logistik och innovation. Att kunna affärsutveckla företagets omni-kanal strategi är också en viktig del i yrket. Det innebär att man bygger både fysiska butiker och digitala webbplatser där utbudet överensstämmer med varandra och att försäljningskanalerna är koordinerade med ett gemensamt mål.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är tvåårig, drivs av Nässjöakademin och genomförs i nära samverkan med regionala och nationella företag och andra branschföreträdare inom e-handel. Den nära samverkan med näringslivet säkerställer att utbildningen möter arbetslivets krav på kompetens.

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning jobbar du på tjänsteföretag eller producerande företag och försäljning inom många olika branscher. Dina arbetsuppgifter blir allt från att planera, kravställa och driva företagets digitala position men också undvika fallgropar. En E-handelslogistiker knyter samman den digitala infrastrukturen och fungerar som bryggan mellan IT/Sälj/Marknad och Produktion/logistik. Du ser till att företaget använder sina försäljningskanaler tillsammans och får en helhetssyn i sin marknadsföring

E-handeln har påverkat alla led från produktion till försäljning och har lett till att kraven på flexibilitet, kundanpassning och innovation har ökat i företagen. E-comerce kommer inte bara vara förknippat med att sälja produkter/tjänster på nätet utan det kommer bli ett begrepp som alla företag oavsett bransch måste bli medvetna om. Det handlar om effektivisera försäljningsprocessen oavsett information eller direktsäljande företag. Läs trendspaning om framtidens logistik (extern länk).

Efter utbildningen kan du jobba som:

  • E-handelskoordinator
  • E-handelslogistiker
  • E-commerce manager
  • Digital E-handelsanalytiker
  • E-handelskonsult
  • Entreprenör

Praktik – Lärande i arbete

Utbildningen läggs upp i nära samverkan med näringslivet och teori varvas med praktik. En fjärdedel av din utbildning är därför förlagd ute på en arbetsplats sk Lärande i arbete (LIA) där du ges möjlighet till en första kontakt med framtida arbetsgivare.

På din LIA-arbetsplats utbildas du i skarpt läge. Under handledning får du vidareutveckla dina kunskaper från skolan i en verklig miljö. LIA:n är en viktig del av utbildningen då du får arbetslivserfarenhet och får känna på din kommande yrkesroll redan under studietiden.

Studiestöd och examen

Utbildningen är eftergymnasial, avgiftsfri och berättigar till studiemedel från CSN. Utbildningen ger dig en kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Förkunskapskrav

För att kunna söka utbildningen måste du ha gått svenskt gymnasium eller motsvarande utländsk utbildning. Du ska ha goda kunskaper i engelska, svenska och matematik.

Nästa utbildningsstart är i augusti 2018.

Se filmen och få mer info

Helena Hjalmarson, utbildningsledare, berättar vad en E-handelslogistiker gör och varför företagen behöver kompetensen.

 
 

Vill du veta mer om utbildningen?

Utbildningsledare

Helena Hjalmarson
Tel: 0761 62 69 67
Vxl: 0380-51 72 50
E-post: helena.hjalmarsson@nassjo.se

Studie och yrkesvägledning:

0380-51 72 62, 0380-51 72 64, 0380-51 72 66

Facebook:

facebook.com/nassjoakademin
© 2018 nassjo.se | producerad av webbyrå zwebb | drivs av ezpublish™ | redigera

Nässjö lärcenter, 571 80 Nässjö TEL: 0380-517250/70 E-post: