Test
NÄSSJÖ KOMMUN
Close Google

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate NÄSSJÖ LÄRCENTER

Hem / Kvalificerad signaltekniker

Kvalificerad signaltekniker

KS-2014-1_web På Nässjöakademin kan du utbilda dig till signaltekniker. 3g

Som signaltekniker ser du till att det finns ett fungerande signalsystem inom järnvägen. Yrket innebär att du jobbar med drift- och underhåll, nybyggnation samt besiktning och felavhjälpning av ställverk, vägskyddsanläggningar, spårledningar och signaler i järnvägsmiljö.

Arbetet som signaltekniker

Signaltekniker arbetar i huvudsak utomhus och i arbetslag hos järnvägsentreprenörer som bygger, driver och underhåller järnvägssystemet. Trafiksäkerheten är direkt beroende av att anläggningarna fungerar och därför är arbetet ansvarsfullt och säkerheten sätts alltid främst.

Egenskaper

För att trivas som signaltekniker bör du vara ansvarstagande, flexibel, stresstålig, noggrann och något av en problemlösare. Eftersom det finns ett tydligt säkerhetstänkande ställs det stora krav på att du är säkerhetsmedveten. Det är ett fysiskt arbete som kräver god kondition och stor rörlighet.

Arbetsmiljö

Signalsystemet kontrollerar och styr järnvägstrafiken. Det är uppbyggt i flera delsystem som påverkar varandra. Kombinationen av hög hastighet och maximal säkerhet ligger till stor del i järnvägens signalsystem. Via signalsystemet får lokförare information som gör att de kan framföra tågen på ett säkert sätt.

Arbetet organiseras alltid i arbetslag som jobbar tätt tillsammans. Arbeten på spåren sker ofta under stor tidspress för att tågtrafiken ska kunna rulla och inte stoppas upp i onödan.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är en påbyggnad på el- och energiprogrammet som ger de kunskaper som krävs för att kunna arbeta med drift och underhåll, felavhjälpning och byggnation av signalsystem inom järnvägen.

Utbildningen är ettårig och läggs upp i nära samverkan med regionala och nationella entreprenadföretag vilket innebär att utbildningens innehåll motsvarar de krav som dina framtida arbetsgivare ställer.

Övningsspår på skolan

Nässjöakademin har tillgång till en övningsanläggning på skolområdet där det är möjligt att öva i autentisk miljö. Här finns 200 m eget dubbelspår med kontaktledning, vägskyddsanläggning, samt två växlar. I lektionslokalerna finns uppbyggda ställverk och kontaktledningar, för att skapa realistiska förutsättningar och lära sig hantera olika situationer och fel inom järnvägsteknik.

Praktik – Lärande i arbete (LIA)

12 veckor av utbildningstiden är praktik, sk. Lärande i arbete (LIA) ute på företag. Här får du möjlighet att praktiskt tillämpa din nyförvärvade kunskaper samtidigt som du får en första kontakt med dina framtida arbetsgivare. LIA:n räknas som en kurs i utbildningen som betygsätts.

Efter utbildningen

Det finns ett stort anställningsbehov av signaltekniker och arbetsmarknaden ser mycket god ut de kommande åren. Utbildningen ger dig de kunskaper som behövs för yrkesrollen.

Behörighetskrav

För att kunna söka utbildningen måste du ha gått el- och energiprogrammet eller motsvarande på gymnasiet. Det finns också möjlighet att bli validerad om du har annan utbildning eller yrkeserfarenhet som gör att du kan anses behörig.

Studiestöd och examen

Utbildningen är eftergymnasial, avgiftsfri och berättigar till studiemedel från CSN. Utbildningen ger dig en kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Start

Har startat.

Vill du veta mer om utbildningen?

Utbildningsledare:

Marcus Nordal
tel: 0380- 51 83 35
vxl: 0380-51 72 50

Maila:

marcus.nordal@nassjo.se

Studie och yrkesvägledning:

0380-51 72 62, 0380-51 72 64, 0380-51 72 66

Facebook:

facebook.com/Nassjoakademin
© 2018 nassjo.se | producerad av webbyrå zwebb | drivs av ezpublish™ | redigera

Nässjö lärcenter, 571 80 Nässjö TEL: 0380-517250/70 E-post: