Test
NÄSSJÖ KOMMUN
Close Google

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate NÄSSJÖ LÄRCENTER

Hem / Lokförare / Antagningsprocessen

Antagningsprocessen

Här ser du hela antagningsförloppet med viktiga datum när du söker till lokförare.

För att du ska bli antagen till lokförarutbildningen ska du vara behörig, lämna in din ansökan i tid med all dokumentation som efterfrågas, samt klara urvalsprocessen och läkarundersökningen. Den preliminära antagningen till vår lokförarutbildning är klar i god tid innan kursstart. Tänk på att du måste ha fyllt 20 år då du ansöker om förarbevis under utbildningens första termin.

Kostnader i samband med urvalsprocessen
Urvalstesterna och även eventuella resor och andra omkostnader i samband med testerna, som görs på plats i Nässjö, betalar den sökande för.
Kostnad för webbaserat förtest: 500 kr (steg 1)
Ingen kostnad för förberedande yrkespsykologisk undersökning (steg 2)
Kostnad för fördjupad psykologtest med intervju: 1500 kr (steg 3)
Går du vidare och gör alla tre tester är den sammanlagda kostnaden 2000 kr.
Läkarundersökningen bokar och bekostar också den sökande själv enl. taxa hos anlitad läkare.

1. Ansökan via webbanmälan.
Ansökan kan göras fr.o.m. 1 augusti 2018 med betyg från gymnasiet, vuxenutbildning eller utländsk examen som styrker grundläggande behörighet och särskild behörighet:

För att kunna antas till utbildningen ska du ha grundläggande behörighet från gymnasiet samt minst betyget E (G) i följande kurser:

- Svenska 1 (A) eller svenska som andraspråk 1 (A)
- Matematik 1a, 1b, 1c (A)
- Engelska 5 (A)

Betygskomplettering skickas till:
Nässjöakademin, Box 174, 571 22 Nässjö
eller bifoga inskannade betyg till nassjoakademin@nassjo.se

Sista ansökningsdag är den 17 september 2018.

Länk till ansökan.

2. Webbaserat förtest:
I början av oktober skickas ett webbaserat förtest ut till de sökande som är behöriga. Kostnad 500 kr. För att ta sig vidare i alla steg sker sedan ett urval med testresultat och betyg som grund.

3. Psykologtest:
I oktober kallas ett urval av kandidater, baserat på resultat i förtestet, till förberedande yrkespsykologisk undersökning. Kostnadsfri.

4. Yrkespsykologisk undersökning:
I november kallas ett urval kandidater, baserat på resultat i psykologtestet, till slutförande av yrkespsykologisk undersökning. Kostnad 1500 kr.

5. Läkarundersökning
Kandidater godkända på yrkespsykologisk undersökning i steg 3 och 4 ska skicka in läkarintyg så det är oss tillhanda senast den 17 december 2018.

Läkarundersökning bokas och bekostas av kandidaten själv.

Läkarundersökningen får endast göras av de läkare som har särskilt tillstånd från Transportstyrelsen, enligt förteckning på Transportstyrelsens hemsida.

Mera information om de medicinska kraven finns på Transportstyrelsens hemsida.

6. Antagning

Sökande graderas utifrån resultat på yrkespsykologisk undersökning och sina betyg. Ledningsgruppen fattar beslut om antagning.

7. Antagningsbesked

Vecka 1 2019 skickas antagningsbesked ut. Utbildningen startar v. 6 2019 och pågår 44 veckor fram till v. 7 2020.
© 2018 nassjo.se | producerad av webbyrå zwebb | drivs av ezpublish™ | redigera

Nässjö lärcenter, 571 80 Nässjö TEL: 0380-517250/70 E-post: