Test
NÄSSJÖ KOMMUN
Close Google

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate NÄSSJÖ LÄRCENTER

Hem / Lokförare / Antagningsprocessen / Fördjupad info ang psykologtester

Fördjupad info ang psykologtester

Information om yrkespsykologisk undersökning för lokförare

Nässjöakademin har anlitat leg. psykolog Lisa Bengtsell från Prodest för att ansvara för den inledande yrkespsykologiska undersökningen (YPU) som är en obligatorisk del för att bli antagen till utbildningen. I YPU:n prövas lämpligheten för lokföraryrket med hjälp av psykologiska tester och intervju utifrån kriterier fastställda av Transportstyrelsen. Om du blir godkänd på YPU:n får du ett intyg som du behöver när du ansöker om förarbevis. Dina resultat på YPU:n används i urvalet till utbildningen.

Den yrkespsykologiska undersökningen genomförs i flera steg. Du kommer att få göra ett webbaserat förtest som första steg. Om du blir godkänd på förtestet kallas du till steg två som är tester på plats i Nässjö. Blir du godkänd på steg två kallas du till steg tre som är ytterligare tester och intervju på plats i Nässjö. Testerna betalar den sökande för.

Förtest: 500 kr
Steg 2: kostnadsfri
Steg 3: 1500 kr

Information till dig som tidigare genomfört hela eller delar av den yrkespsykologiska undersökningen för lokförare

Är du godkänd sedan tidigare av leg. psykolog Lisa Bengtsell på YPU och har fått ett intyg utfärdat så kommer dina resultat från de testerna att användas i urvalet under den femårsperiod intyget är giltigt.

Om du blivit godkänd i YPU av annan psykolog kommer du inte kunna använda dina resultat i antagningen utan du kommer att få göra om alla delar.

Om du blivit underkänd av leg psykolog Lisa Bengtsell på någon del av YPU:n tidigare så kommer du att få besked efter att ansökningstiden gått ut om du får göra om hela eller delar av testerna. Observera att det måste gå minst sex månader mellan testtillfällena, vilket innebär att du inte kan söka den här terminen om du gjort någon del av de yrkespsykologiska testerna för Lisa Bengtsell inom sex månader från sista ansökningsdatumet (15 september).
© 2018 nassjo.se | producerad av webbyrå zwebb | drivs av ezpublish™ | redigera

Nässjö lärcenter, 571 80 Nässjö TEL: 0380-517250/70 E-post: