Test
NÄSSJÖ KOMMUN
Close Google

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate NÄSSJÖAKADEMIN

Hem / Nässjöakademin / Uppdragsutbildningar / Handledarutbildning - att förstå sig själv och andra i förändring

Handledarutbildning - att förstå sig själv och andra i förändring

Att möta nya människor i rollen som handledare kan vara komplext och leda till missförstånd. När vi är i förändring och i introduktion med nya individer ökar behovet av tillit och förtroende. Utbildningen handlar om att förstå sig själv och sin organisation. Den ger verktyg för att få människor att må bra och trivas på jobbet, att jobba mer effektivt för att hantera och förstå olika kulturer på arbetsplatsen samt bli rustad och stärkt inför förändringar på ett klokt sätt.

Handledarutbildning på Nässjöakademin

”Jag tar med mig ny inspiration i mötet med andra. Inte bara till personen jag kommer att handleda utan också till kollegor, vänner och familj.”

- Anny Lagerqvist, Bygglovsingenjör i Nässjö kommun. Gick utbildningen hösten 2017

 

För vem?

Utbildningen vänder sig till kommuner, myndigheter, företag och organisationer som vill jobba proaktivt med handledarskap och ha ökad kulturförståelse i såväl interna som externa relationer. Den är anpassad till anställda som handleder andra och/eller tar emot nyanställda, praktikanter, personer som arbetstränar och nyanlända i beredskapsjobb. Passar även hela personalgrupper om man vill skapa tillit, förtroende och bra gruppdynamik.
Oavsett vilken arbetsplats, kommer denna utbildning att vara omedelbart användbar för er.

Syfte och mål

  • Syftet med utbildningen är att stärka både organisationens och individens förmåga att stötta sig själv och andra i förändringssituationer och att arbeta proaktivt med handledarskap för att ta emot nya personer i verksamheten.
  • Syftet är också att ge deltagaren insikter för att skapa mer motivation, glädje och engagemang på arbetsplatsen med ökad förståelse om hur kulturer skapas utifrån normer, värderingar och strukturer.
  • Målet är att förebygga och minska onödig oro, stress och ångest genom att ge långsiktigt och styrkebaserat tänkande hos individen för att hantera olikheter och samtal i arbetslivet.
  • Den ger även ett medvetet och gemensamt förhållningssätt kring handledarskap för att stå rustade inför förändringar och hantera situationer som kan uppstå för att minska missförstånd och omvandla kulturkrockar till kulturmöten.

Genomförande

Nässjöakademin har tillsammans med Hero kompetens tagit fram utbildningen för upplevelsebaserat lärande omkring sättet att se på sig själv, andra och ett samhälle i förändring. Upplägg för utbildningen anpassas efter önskemål, allt ifrån en halvdag till flera dagar. Vi diskuterar gärna upplägg och innehåll tillsammans med utgångspunkt från era behov.

Exempel på innehåll

  • Att kommunicera med och bemöta människor i olika sociala och kulturella sammanhang.
  • Att uppfatta, tolka och värdera etiska och existentiella frågor.
  • Kunskap om olika livsstilar, deras uttryckssätt och struktur
  • Kulturers och livsåskådningars påverkan på vårt levnadssätt.
  • Strukturella normer, värderingar och ideal.
  • Förändringsledning genom förändringens fyra rum ®

Undersköterskorna som gick handledarutbildning

Barbro, Maria och Camilla har gått handledarutbildning.

Barbro, Maria och Camilla som jobbar på ett demensboende i Nässjö har gått handledarutbildningen. Läs om deras erfarenheter.

Kontakt

Torbjörn Trägårdh
Nässjöakademin
0380-51 72 51
torbjorn.tragardh@nassjo.se
© 2018 nassjo.se | producerad av webbyrå zwebb | drivs av ezpublish™ | redigera

Nässjö lärcenter, 571 80 Nässjö TEL: 0380-517250/70 E-post: