Test
NÄSSJÖ KOMMUN
Close Google

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate NÄSSJÖAKADEMIN

Barbro, Maria och Camilla gick handledarutbildningen

Barbro, Camilla och Maria jobbar som undersköterskor på Ingsbergsgården, ett demensboende i Nässjö. Under tre dagar i december 2016 respektive maj 2017 gick de en handledarutbildning på Nässjöakademin. Tillsammans med vårdpersonal från andra enheter i kommunen fick de träffa Oumie från Hero kompetens och Torbjörn från Nässjöakademin som gav dem upplevelsebaserade workshops och kunskap om hur strukturella normer, värderingar och ideal påverkar hur vi beter oss, kommunicerar och bemöter andra.

Barbro, Maria och Camilla har gått handledarutbildning.

Inom Nässjö kommun pågår ett projekt att utbilda nyanlända inom vårdnära tjänster och det innebär att kommunens olika vårdenheter tar emot många praktikanter med olika bakgrund. Som ett led i detta har ett flertal utvalda handledare fått chansen att gå en tredagarsutbildning för upplevelsebaserat lärande omkring sättet att se på sig själv, andra och ett samhälle i förändring.

Vi vill att alla får gå

- Jag hade kunnat gå en vecka till, säger Maria Samuelsson. Ska jag vara ärlig var jag inte speciellt intresserad av någon utbildning när min chef kom och berättade att jag skulle gå. Men efter de här tre dagarna blev jag jätteinspirerad och sugen på att sätta mig i skolbänken igen. Oumie och Tobbe fick mig att förstå och lyssna och de delade med sig av egna erfarenheter, fortsätter hon.

Under dagarna fick de bl.a. en kurs i Förändringens fyra rum, personlig dialektik, som syftar till att öka sin självkännedom.

- Jag lärde känna mig själv, berättar Barbro. Nu vet jag vilken roll jag har i gruppen och var andra befinner sig och det innebär att jag har mer förståelse för andra, berättar hon vidare.

Faktum är att de tyckte att kursen var så bra att de har bett om att alla som jobbar på Ingsbergsgården ska få gå på en föreläsning om Förändringens fyra rum.

-Vi tror att det skulle vara bra för hela personalstyrkan, säger Camilla.

Många aha-upplevelser

Att möta nya kulturer och människor som inte har samma bakgrund som en själv kan ibland vara en utmaning och leda till missförstånd och viss irritation. Det har alla tre erfarenhet av. De är överens om att handledarutbildningen har hjälpt dem att tänka ett steg längre och ökat deras förståelse när deras praktikanter säger och gör saker som de inte förväntar sig.

-Efter utbildningen tar jag tag i problem som uppstår direkt istället för att bli irriterad, säger Barbro. Jag har blivit bättre på att förklara, har mer tålamod och visar och upprepar tills jag är säker på att personen jag pratar med förstår, fortsätter hon.

Alla tänker olika och bär med sig olika erfarenheter som påverkar hur vi beter oss och bemöter andra människor. Att bli aktivt medveten om detta har underlättat både arbetsvardagen och det privata livet för dem alla tre. – Det här kan alla gå, vi rekommenderar alla att ta chansen, säger Camilla, Maria och Barbro.
© 2018 nassjo.se | producerad av webbyrå zwebb | drivs av ezpublish™ | redigera

Nässjö lärcenter, 571 80 Nässjö TEL: 0380-517250/70 E-post: