NÄSSJÖ KOMMUN
Close Google

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate NÄSSJÖ LÄRCENTER

Hem / Produktionsutveckling

Produktionsutveckling

pu pu2

Med kunskaper från utbildningen Produktionsutveckling kan du självständigt och på ett ansvarsfullt sätt leda och koordinera utvecklingsprocesser inom produktionsteknisk verksamhet. Du får kompetens att arbeta med kvalitet, LEAN production, hållbar produktion och produktionsekonomi. Du kan välja att inrikta dig mot gjuteri, plast, skärande bearbetning eller trä.

Under utbildningen får du som redan har erfarenhet från tillverkande industri möjligheten att utveckla dina kunskaper inom effektiv produktion. Fokus ligger på ökad kompetens inom kontinuerligt kvalitetsarbete, LEAN production och produktionsutveckling kopplat till faser, flöden och processer, både teoretiskt och praktiskt.

Dessutom lär du dig att behärska berednings-, planerings- och kalkyleringsarbete inom produktionsekonomi och tillverkning. Du tränas under hela utbildningstiden att arbeta i team för att öka din förmåga till samarbete och problemlösning. Din kommunikativa förmåga, både muntlig och skriftlig, tränas också kontinuerligt genom utbildningen.

Praktik - Lärande i arbete (LIA)

Under praktik, sk. Lärande i arbete får du möjlighet att arbeta med skarpa projekt på företag. Studiebesök, gästföreläsningar och skarpa projekt i andra kurser ger också en tydlig koppling till yrkesrollen och möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper i praktiken under utbildningens gång.

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som produktionsledare, produktionsutvecklare, kvalitetstekniker eller produktionstekniker inom det område som du valt att inrikta dig mot - gjuteri, plast, skärande bearbetning eller trä.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är kostnadsfri och bedrivs på heltid i tre orter i Jönköpings län: Värnamo, Nässjö och Jönköping.

Undervisningen sker växelvis mellan orterna och kommer att förläggas både i skola, i verkstadsmiljö samt kontinuerligt ute på företag i form av Lärande i arbete (LIA).

Jönköping University, Tekniska Högskolan, som är utbildningens huvudman, har tagit fram utbildningen i nära samarbete med några av norra Europas ledande teknikföretag så att den
väl svarar mot företagens kunskapsbehov.

Vill du veta mer om utbildningen?

Ring:

0380-51 72 50

Maila:

nassjoakademin@nassjo.se

Studie och yrkesvägledning:

0380-51 72 62, 0380-51 72 64, 0380-51 72 66

Facebook:

facebook.com/Nassjoakademin
© 2017 nassjo.se | producerad av webbyrå zwebb | drivs av ezpublish™ | redigera

Nässjö lärcenter, 571 80 Nässjö TEL: 0380-517250/70 E-post: