Test
NÄSSJÖ KOMMUN
Close Google

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate NÄSSJÖ LÄRCENTER

Hem / Produktionsutveckling

Produktionsutveckling

pu

Med kunskaper från utbildningen Produktionsutveckling kan du självständigt och på ett ansvarsfullt sätt leda och koordinera utvecklingsprocesser inom produktionsteknisk verksamhet. Du får kompetens att arbeta med kvalitet och hållbar produktion, LEAN production, ledarskap, projektledning, produktionsekonomi samt robotisering och automatisering.

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som produktionsledare, produktionsutvecklare, kvalitetstekniker eller produktionstekniker.

Effektiv produktion

Under utbildningen får du som redan har erfarenhet från tillverkande industri möjligheten att utveckla dina kunskaper inom effektiv produktion. Fokus ligger på ökad kompetens inom kontinuerligt kvalitetsarbete, LEAN production och produktionsutveckling kopplat till faser, flöden och processer, både teoretiskt och praktiskt.

Dessutom lär du dig att behärska berednings-, planerings- och kalkyleringsarbete inom produktionsekonomi och tillverkning. Du tränas under hela utbildningstiden att arbeta i team för att öka din förmåga till samarbete och problemlösning. Din kommunikativa förmåga, både muntlig och skriftlig, tränas också kontinuerligt genom utbildningen.

Praktik - Lärande i arbete (LIA)

Under LIA får du möjlighet att arbeta med skarpa projekt på företagen. Studiebesök, gästföreläsningar och skarpa projekt i andra kurser ger också en tydlig koppling till yrkesrollen och möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper i praktiken under utbildningens gång.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är kostnadsfri och bedrivs på heltid i tre orter i Jönköpings län: Värnamo, Nässjö och Jönköping.

Undervisningen sker växelvis mellan orterna och kommer att förläggas både i skola, i verkstadsmiljö samt kontinuerligt ute på företag i form av Lärande i arbete (LIA).

Jönköping University, Tekniska Högskolan, som är utbildningens huvudman, har tagit fram utbildningen i nära samarbete med några av norra Europas ledande teknikföretag så att den väl svarar mot företagens kunskapsbehov.

Start

Utbildningen startar i augusti 2018. Ansökan öppnar i mitten av mars.

Examen

Yrkeshögskoleexamen Produktionsutveckling

Vill du veta mer om utbildningen?

Utbildningsledare Nässjöakademin:

Stefan Liv
Tel: 0380-51 72 81
E-post:stefan.liv@nassjo.se

Utbildningsledare Campus Värnamo

George Adanko
Tel: 0370-37 80 92
E-post: george.g.adanko@varnamo.se
Campus Värnamo web

Utbildningsledare Yrkeshögskolan Jönköping

Cathrine Dånsjö
Tel: 070-263 15 17
E-post: cathrine.dansjo@jonkoping.se
Yrkeshögskolan Jönköping web

Studie och yrkesvägledning:

0380-51 72 62, 0380-51 72 64, 0380-51 72 66

Facebook:

facebook.com/Nassjoakademin
© 2018 nassjo.se | producerad av webbyrå zwebb | drivs av ezpublish™ | redigera

Nässjö lärcenter, 571 80 Nässjö TEL: 0380-517250/70 E-post: