Test
NÄSSJÖ KOMMUN
Close Google

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate NÄSSJÖ LÄRCENTER

Hem / Teknisk försäljare B2B

Teknisk försäljare B2B

Teknisk försäljare B2B på Nässjöakademin Teknisk försäljare B2B, YH-utbildning på Nässjöakademin

Vill du arbeta som företagsförsäljare med inriktning mot tekniskt avancerade produkter? Som teknisk företagsförsäljare jobbar du med försäljning och marknadsföring av varor och tjänster till andra företag, det som i branschen kallas "business to business", förkortat B2B.

Den ökade globaliseringen och snabba IT-utvecklingen ställer nya krav på företagens försäljningsarbete. Den gör att svenska företag i allt större utsträckning konkurrerar med företag från hela världen på den svenska marknaden, samtidigt som de i sin tur kan konkurrera med företag på nya marknader i andra länder runtom i världen.

Kunskaper om global handel, språk och ekonomi är därför viktiga delar i arbetet som företagssäljare. Marknadsföring och försäljning via webbsidor, appar och sociala medier har också blivit allt viktigare för företag i alla branscher.

Utbildningens innehåll

För att kunna arbeta som teknisk försäljare behövs bred kompetens. Förutom goda kunskaper i marknadsföring och försäljning behövs goda IT-kunskaper och ett tekniskt kunnande för att kunna sälja tekniskt avancerade produkter. Utbildningen Teknisk försäljare B2B ger de kunskaper som behövs för att kunna jobba som teknisk försäljare. IT-baserade säljstöd, marknadsföring via webb och sociala medier, global handel, ledarskap, juridik och företagsekonomi är viktiga delar av utbildningen.

Utbildningens upplägg

Undervisningen på Teknisk försäljare B2B är varierad och anpassad till den enskilde studentens förutsättningar och behov. Du jobbar bland annat med rollspel, case från näringslivet, inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar både enskilt och i grupp. Vi varvar föreläsningar med praktiska uppgifter, studiebesök och projekt.

Våra lärare har gedigen erfarenhet från de ämnen de undervisar i och är erfarna pedagoger. Undervisningen läggs upp i samråd med studenterna och varje kurs utvärderas.

Praktik - Lärande i arbete (LIA)

Utbildningen läggs upp i nära samverkan med företag och branschorganisationer och en fjärdedel av utbildningstiden sker ute på företagen i form av praktik, sk. Lärande i arbete (LIA). LIA:an ger dig chansen att omsätta teori till praktik och samtidigt specialisera dig mot den bransch och det ämnesområde du är intresserad av. LIA:an sker under handledning av en person på företaget och är en betygsatt kurs på utbildningen.

Efter utbildningen

Efterfrågan på yrkesrollen som teknisk försäljare är stor och kommer troligen att växa ytterligare. Det arbetsgivarna efterfrågar är säljare med goda kunskaper om både produkterna och produktionen. Då många produkter och tjänster blivit mer tekniskt avancerade har även kompetenskraven blivit större för tekniska försäljare.

Efter utbildningen Teknisk försäljare B2B kan du arbeta som företagssäljare, teknisk försäljare eller marknadsförare. Utbildningen ger också en bra grund för en yrkesroll som säljledare eller marknadschef.

Vill du veta mer om utbildningen?

Ring:

0380-51 72 50

Maila:

nassjoakademin@nassjo.se

Studie och yrkesvägledning:

0380-51 72 62, 0380-51 72 64, 0380-51 72 66

Facebook:

facebook.com/Nassjoakademin
© 2018 nassjo.se | producerad av webbyrå zwebb | drivs av ezpublish™ | redigera

Nässjö lärcenter, 571 80 Nässjö TEL: 0380-517250/70 E-post: